1. Aceptarea termenilor

A. Craft Solutions, Inc. („Craft Solutions”, „Noi”) vă oferă serviciul (așa cum este definit mai jos) prin intermediul site-ului său web situat la adresa https://craftsolutions.com(„Site-ul”), interfața de programare a aplicațiilor („API”) sau orice aplicație mobilă („Aplicația mobilă”, împreună cu Site-ul și API-ul, „Aplicația”) pe care Craft Solutions o poate oferi din când în când, sub rezerva prezentului acord privind Termenii și condițiile serviciului („TCS”). Acceptând acesti TCS sau accesând sau utilizând Serviciul sau Site-ul, luați la cunoștință că ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți legat de acesti TCS. Dacă încheiați acesti TCS în numele unei companii, afaceri sau alte entități juridice, declarați că aveți autoritatea de a lega respectiva entitate și afiliații acesteia de acesti TCS, caz în care termenii „dvs.” sau „dvs.” vor fi se referă la o astfel de entitate și la afiliații acesteia. Dacă nu aveți o astfel de autoritate sau dacă nu sunteți de acord cu acesti TCS, nu trebuie să acceptați acesti TCS și nu puteți utiliza Serviciul. Orice acțiune pe care dvs. sau oricare dintre angajații, consultanții, agenții, reprezentanții și utilizatorii dvs. le întreprindeți asupra Serviciului va fi considerată a fi avut loc în numele entității dumneavoastră juridice.

B. Puteți consulta oricând cea mai recentă versiune a acestor TCS la https://craftsolutions.com/terms-and-conditions-of-service/. Dacă vreun termen din acesti TCS nu este acceptabil pentru dvs., singurul dumneavoastră remediu este să opriți accesarea și utilizarea Serviciului.

2. Descrierea serviciului

„Serviciul” înseamnă (a) Programul, (b) tot software-ul (inclusiv Software-ul, așa cum este definit mai jos), datele, rapoartele, textul, imaginile, sunetele, videoclipurile și conținutul pus la dispoziție prin oricare dintre cele de mai sus (denumite în mod colectiv „Conținutul”) și toate modificările aduse acestora.

Craft Solutions își rezervă dreptul de a modifica Serviciul în orice moment. Este posibil ca anumite funcții ale Serviciului să nu fie disponibile în toate țările. Ne rezervăm dreptul de a limita sau pune la dispoziție Serviciul sau părți ale Serviciului, în funcție de locație.

Craft Solutions dezvoltă ocazional și oferă versiuni beta limitate pentru funcții noi. Pentru a participa la o versiune beta, trebuie să fiți de acord în mod explicit cu termenii și condițiile suplimentare pentru o astfel de lansare beta care vă sunt prezentate. Acesti TCS nu acoperă neapărat o versiune beta.

Serviciul este furnizat „ca atare”. Aceasta înseamnă că Serviciul poate include erori care vă afectează capacitatea de a utiliza Serviciul și/sau vă pot afecta afacerea. Craft Solutions nu este responsabilă pentru utilizarea Serviciului de către dumneavoastră.

3. Condiții generale/ Acces și Utilizare a Serviciului

A. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentilor TCS, puteți accesa și utiliza Serviciul numai în scopuri legale și în conformitate cu toate legile locale, statale și federale aplicabile. Anumite funcții ale Serviciului pot fi interzise în locația dvs. Înainte de a utiliza Serviciul, trebuie să vă asigurați că orice astfel de utilizare este permisă în jurisdicția dumneavoastră. Veți respecta orice coduri de conduită, politici sau alte notificări pe care Craft Solutions vi le furnizează sau le publică în legătură cu Serviciul și veți notifica prompt Craft Solutions dacă aflați despre o încălcare a securității legată de Serviciu. Fără a limita niciuna dintre cele de mai sus, sunteți de acord să vă conformați și să solicitați angajaților, consultanților, agenților, reprezentanților și utilizatorilor dumneavoastră să respecte toate legile aplicabile, fie că sunt federale, de stat, locale sau internaționale.

B. Toate drepturile, titlul și interesul în și față de Serviciu și componentele acestuia vor rămâne și aparțin exclusiv Craft Solutions. Nu veti (a) sublicenția, revinde, închiria, acorda in leasing, transfera, ceda, împarti sau exploata în mod comercial sau pune Serviciul la dispoziția oricărei terțe părți; (b) utiliza Serviciul în orice mod ilegal (inclusiv, fără a se limita la încălcarea oricăror legi privind datele, confidențialitatea sau controlul exporturilor) sau în orice mod care interferează cu sau perturbă integritatea sau performanța Serviciului sau a componentelor acestuia, sau (c) modifica, adapta sau pirata Serviciul sau încerca în alt mod să obțineți acces neautorizat la Serviciu sau la sistemele sau rețelele aferente acestuia.

C. Serviciul este protejat de drepturi de autor, mărci comerciale și alte legi ale Statelor Unite și ale țărilor străine. Cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres în TCS, Craft Solutions, furnizorii și licențiatorii săi dețin toate drepturile, titlurile și interesul asupra și față de Serviciu, inclusiv toate drepturile de proprietate intelectuală asociate. Nu veți elimina, modifica sau ascunde niciun drept de autor, marcă comercială, marcă de serviciu sau alte notificări privind drepturile de proprietate încorporate în Serviciu sau care îl însoțesc pe acesta.

D. Orice software care poate fi pus la dispoziție de Craft Solutions în legătură cu Serviciul („Software”) conține informații proprietare și confidențiale care sunt protejate de proprietatea intelectuală aplicabilă și de alte legi. Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentilor TCS, Craft Solutions vă acordă prin prezenta un drept și o licență personală, netransferabilă, nesublicențiabilă și neexclusivă de a utiliza codul obiect al oricărui Software exclusiv în legătură cu Serviciul, cu condiția ca dvs. sa nu (și nu veti permite niciunei terțe părți să) copiati, să modificati, să creati o lucrare derivată, să aplicati inginerie inversă, să reconstruiti sau să încercati în alt mod să descoperiti vreun cod sursă sau să vindeti, să cedati, să sublicențiati sau să transferati în alt mod orice drept asupra oricărui Software. Sunteți de acord să nu accesați Serviciul prin niciun alt mijloc decât prin interfața furnizată de Craft Solutions pentru a fi utilizată în accesarea Serviciului. Orice drepturi care nu sunt acordate în mod expres aici sunt rezervate și nu vă este acordată nicio licență sau drept de utilizare a vreunei mărci comerciale a Craft Solutions sau a oricărei terțe părți în legătură cu Serviciul.

E. Sunteți singurul responsabil pentru toate datele, informațiile, feedback-ul, sugestiile, textul, conținutul și alte materiale pe care le încărcați, postați, livrați, furnizați sau transmiteți sau stocați în alt mod (denumit în continuare „transfer(are)”) în legătură cu sau în legătură cu către Serviciu („Conținutul dumneavoastră”). Avem dreptul, dar nu și obligația, de a elimina orice conținut al dvs. pe care îl considerăm, la discreția noastră, a fi conținut ofensator. De asemenea, avem dreptul, dar nu și obligația, de a limita sau de a revoca privilegiile de utilizare ale oricărei persoane care postează un astfel de conținut sau se angajează într-un comportament inacceptabil pe sau prin intermediul Serviciului. Ne rezervăm dreptul de a vă șterge Conținutul dacă vă anulați contul la noi; cu toate acestea, Conținutul dvs. va rămâne recuperabil timp de 30 de zile de la închiderea contului dvs. Craft Solutions garantează că datele dumneavoastră vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate și legea aplicabilă.

F. Craft Solutions poate colecta informații despre utilizarea de către dvs. a Serviciului („Datele de utilizare”). Datele de utilizare pot fi utilizate în scopuri de analiză a datelor pentru a revizui, analiza și optimiza Serviciul.

G. Sunteți responsabil pentru menținerea confidențialității datelor de conectare, parolei și contului dvs. și pentru toate activitățile care au loc sub autentificarea sau contul dumneavoastră. Craft Solutions își rezervă dreptul de a vă accesa contul în scopuri pe care Craft Solutions le consideră adecvate, de exemplu pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră de asistență tehnică sau de gestionare a contului. Craft Solutions are dreptul, dar nu și obligația, de a monitoriza Serviciul, Conținutul sau Conținutul Dvs. În plus, sunteți de acord că Craft Solutions poate elimina sau dezactiva orice Conținut în orice moment, din orice motiv (inclusiv, dar fără a se limita la primirea de reclamații sau acuzații de la terți sau autorități legate de un astfel de Conținut) sau fără niciun motiv.

H. Înțelegeți că funcționarea Serviciului, inclusiv Conținutul dvs., poate fi necriptat și poate implica (a) transmisii prin diverse rețele; (b) modificări pentru a se conforma și adapta la cerințele tehnice de conectare a rețelelor sau dispozitivelor și (c) transmiteri către furnizorii terți și partenerii de găzduire ai Craft Solutions pentru a furniza hardware-ul, software-ul, rețelele, stocarea și tehnologia aferentă necesare pentru operarea și întreținerea Serviciului. În consecință, recunoașteți că aveți responsabilitatea exclusivă pentru securitatea, protecția și copierea de rezervă adecvate a Conținutului dvs. Craft Solutions nu va avea nicio răspundere față de dvs. pentru orice acces sau utilizare neautorizată a oricărui conținut al dvs. sau pentru orice corupere, ștergere, distrugere sau pierdere a oricărui conținut al dvs.

I. Eșecul Craft Solutions de a-și exercita sau de a pune în aplicare orice drept sau prevedere din prezentii TCS nu va reprezenta o renunțare la acest drept. Recunoașteți că acesti TCS este un contract între dvs. și Craft Solutions, chiar dacă este electronic și nu este semnat fizic de dvs. și Craft Solutions și guvernează utilizarea Serviciului de către dvs. și înlocuiește orice acord anterior între dvs. și Craft Solutions.

J. Craft Solutions își rezervă dreptul de a utiliza numele dumneavoastră și/sau numele companiei ca referință în scopuri de marketing sau promoționale pe site-ul Craft Solutions și în alte comunicări cu clienții Craft Solutions existenți sau potențiali. Pentru a refuza Craft Solutions acest drept, trebuie să trimiteți un e-mail la office@craftsolutions.com, afirmând că nu doriți să fiți folosit ca referință.

K. Craft Solutions își rezervă dreptul în orice moment de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, contul dumneavoastră și/sau Serviciul (sau orice parte a acestuia) cu sau fără notificare. Craft Solutions nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau față de orice terță parte pentru orice modificare, modificare a prețului, modificare a capacității sau accesibilității, suspendarea sau întreruperea Serviciului. Craft Solutions poate limita utilizarea Serviciului din orice motiv, la discreția exclusivă a Craft Solutions. Sunteți de acord că orice încetare sau limitare a accesului dumneavoastră la Serviciu poate fi făcută fără notificare prealabilă și sunteți de acord că Craft Solutions nu va fi răspunzătoare față de dvs. sau de orice terță parte pentru o astfel de modificare sau reziliere. Dacă Craft Solutions reziliază acesti TCS sau accesul sau utilizarea de către dvs. a Serviciului din cauza încălcării de către dvs. a acestor TCS sau a oricărei activități suspectate frauduloase, abuzive sau ilegale, atunci rezilierea acestor TCS va fi în plus față de orice alte remedii pe care Craft Solutions le poate avea la drept sau în echitate.

4. Plata

În măsura în care Serviciul sau orice parte a acestuia este disponibil pentru orice taxă, vi se va cere să selectați un plan de plată și să furnizați informații Craft Solutions cu privire la cardul dvs. de credit sau alt instrument de plată. Un astfel de plan de plată poate include opțiunea de a plăti anticipat pentru accesul dumneavoastră la Serviciu înainte de începerea acestuia sau de a primi o factură pentru plată după ce a început utilizarea Serviciului. Informații suplimentare despre planurile noastre de plată sunt disponibile în factura care confirmă achiziția. În măsura în care utilizarea Serviciului depășește limitele de utilizare prevăzute în planul dvs. de plată, nu vi s-a facturat pentru serviciile prestate sau ați ratat orice plată datorată în contul dvs., Craft Solutions își rezervă dreptul de a recupera astfel de taxe și de a vă percepe taxe suplimentare pentru orice astfel de utilizare regulată și excesivă. Declarați și garantați către Craft Solutions că orice informație de plată furnizată este adevărată și că sunteți autorizat să utilizați instrumentul de plată pentru acest Serviciu. Veți actualiza imediat informațiile contului dvs. cu orice modificări (de exemplu, o modificare a adresei dvs. de facturare sau a datei de expirare a cardului de credit) care pot apărea. Sunteți de acord să plătiți Craft Solutions suma care este specificată în factură, în conformitate cu termenii facturii și cu acesti TCS. Prin prezenta, autorizați Craft Solutions să vă factureze instrumentul de plată înainte de primirea oricărui Serviciu, în mod periodic, în conformitate cu termenii facturii aplicabile, până când vă închideți contul și, în plus, sunteți de acord să plătiți orice taxe astfel suportate. Dacă contestați orice taxe, trebuie să informați Craft Solutions în scris în termen de șaizeci (60) de zile de la data la care Craft Solutions vă facturează. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile Craft Solutions. Dacă Craft Solutions modifică planurile de preț, Craft Solutions vă va transmite o notificare cu privire la modificare în Aplicație sau prin e-mail, la opțiunea Craft Solutions, cu cel puțin 30 de zile înainte ca modificarea să intre în vigoare. Continuarea utilizării Serviciului după ce modificarea prețului devine efectivă constituie acordul dumneavoastră de a plăti suma modificată. Eșecul dvs. de a furniza plata în conformitate cu planul dvs. de plată în timp util va acorda Craft Solutions dreptul de a vă rezilia accesul la Serviciu. Toate taxele sunt nerambursabile și exclud taxele aplicabile. Sunteți responsabil pentru plata tuturor taxelor, precum și a tuturor cheltuielilor rezonabile și a onorariilor avocaților pe care le suportă Craft Solutions pentru colectarea sumelor întârziate.

5. Declarații și garanții

Reprezentați și garantați Craft Solutions că (i) aveți puterea și autoritatea deplină de a intra în acesti TCS; (ii) dețineți întregul Conținut sau ați obținut toate permisiunile, eliberările, drepturile sau licențele necesare pentru a vă angaja în activitățile dumneavoastră (și a permite Craft Solutions să își îndeplinească obligațiile) în legătură cu Serviciul fără a obține alte eliberări sau consimțământ; (iii) Conținutul dvs. și alte activități în legătură cu Serviciul și exercitarea de către Craft Solutions a tuturor drepturilor și licențelor acordate de dvs. aici nu încalcă, încalcă sau deturnează drepturile de autor, mărcile comerciale și dreptul la confidențialitate ale oricărei terțe părți. sau publicitate, sau alt drept personal sau de proprietate, și nici Conținutul dvs. nu conține nicio chestiune care este defăimătoare, obscenă, ilegală, amenințătoare, abuzivă, delictuală, ofensatoare sau hărțuitoare; (iv) veți respecta toate legile locale, statale, federale și internaționale aplicabile; și (v) aveți vârsta de optsprezece (18) ani sau mai mult. Fără a limita cele de mai sus, declarați și garantați că sunteți de acord să nu vă vindeți datele și să utilizați orice caracteristică disponibilă în Serviciu numai în locații în care aceste caracteristici sunt permise.

6. Rezilierea

Aveți dreptul să vă închideți contul în orice moment, în conformitate cu procedurile stabilite pe Site. Craft Solutions își rezervă dreptul de a (i) modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, Serviciul (sau orice parte a acestuia) și (ii) să refuze orice utilizare curentă și viitoare a Serviciului, să inceteze sau să închidea contul (orice parte a acestuia) sau utilizarea Serviciului și să elimine și să arunce orice conținut din Serviciu, din orice motiv, inclusiv dacă Craft Solutions consideră că ați încălcat acesti TCS. Craft Solutions nu va fi răspunzătoare față de dumneavoastră sau de orice terță parte pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a Serviciului. Craft Solutions va depune eforturi cu bună-credință pentru a vă contacta pentru a vă avertiza înainte de suspendarea sau închiderea contului dvs. de către Craft Solutions. Tot Conținutul dvs. de pe Serviciu (dacă există) poate fi șters definitiv de Craft Solutions la orice încetare a contului dvs., la discreția sa. Dacă Craft Solutions vă închide contul fără motiv și v-ați înscris pentru un serviciu cu taxă, Craft Solutions va rambursa partea proporțională, necâștigată, din orice sumă pe care ați plătit-o anticipat către Craft Solutions pentru un astfel de serviciu. Cu toate acestea, toate drepturile acumulate la plată și termenii secțiunii 4-17 vor supraviețui rezilierii prezentilor TCS.

7. RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII DE GARANȚIE

SERVICIUL, INCLUSIV SITE-UL ȘI CONȚINUTUL, ȘI TOATE COMPONENTELE SERVERULUI ȘI A REȚELEI SUNT FURNIZATE PE BAZĂ „AȘA CUM ESTE” ȘI „AȘ CUM ESTE DISPONIBIL” FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL, ȘI CRAFT SOLUTIONS RENUNȚĂ EXPRES LA ORICE GARANȚIE, CHIAR IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE. RECUNOASTEȚI CĂ CRAFT SOLUTIONS NU GARANTĂ CĂ SERVICIUL VA FI NEÎNTRERUPUT, TEMPORAL, SIGUR, FĂRĂ ERORI SAU FĂRĂ VIRUSI, ȘI NU NICI O INFORMAȚIE, SFATURI SAU SERVICII OBȚINUTE DE DVS. DE LA CRAFT SOLUTIONS SAU DE LA SERVICIU NU VA GENERA VREO GARANTIE NEMENTIONATA EXPLICIT ÎN ACESTI TCS.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

A. SUB NICIO CIRCUMSTANȚA ȘI SUB NICIO TEORIE JURIDICĂ (FIE ÎN CONTRACT, DELICIT SAU ALTA) CRAFT SOLUTIONS NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN FAȚA DE DVS. SAU ORICE TERȚĂ PERSOANA PENTRU (A) ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE, CONSECUȚIONALE SAU PUNITIVE, INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT, PIERDERE DE VÂNZĂRI SAU DE AFACERI, PIERDERE DE DATE, ÎNCĂLCARE A DATELOR SAU ÎNTRERUPERE A AFACERII SAU (B) PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, COSTURI, PIERDERI SAU RESPONSABILITĂȚI ÎN EXCEPȚIE FĂRĂ TAXELE PLĂTITE DE FACTO DE DVS. ÎN CELE ȘASE (6) LUNI PRECEDENTE EVENIMENTULUI CARE DĂ NAȘTERE REVENDICĂRII DVS. SAU, DACĂ NU SE APLICĂ TAXELE, O SUTĂ (100 USD) DOLARI. DISPOZIȚIILE DIN ACEASTA SECȚIUNE ALOCĂ RISCURILE ÎN PREZENTII TCS ÎNTRE PĂRȚI, ȘI PĂRȚILE S-AU BAZAT PE ACESTE LIMITĂRI PENTRU A DETERMINA DACA SĂ INTRE IN ACESTI TCS.

B. Unele state nu permit excluderea garanțiilor implicite sau limitarea răspunderii pentru daune incidente sau consecutive, ceea ce înseamnă că unele dintre limitările de mai sus s-ar putea să nu se aplice în cazul dumneavoastră. ÎN ACESTE STATE, RĂSPUNDEREA CRAFT SOLUTIONS VA FI LIMITATĂ ÎN CEA MAI MARE MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.

9. Despăgubiri

Veți apăra, despăgubi și absolvi de răspundere Craft Solutions față de și împotriva oricăror pretenții, acțiuni sau cereri, inclusiv, fără a se limita la taxe legale și contabile rezonabile, care decurg sau rezultă din încălcarea de către dvs. a prezentilor TCS, a oricărui conținut sau a altui acces al dvs., contribuția la, utilizarea sau utilizarea greșită a Serviciului, incluzând, fără limitare, orice pretenții pentru încălcarea drepturilor de autor, defăimare, invazia vieții private sau a dreptului de publicitate care decurg din sau în legătură cu orice utilizare neautorizată a Serviciului, încălcarea oricăror legi aplicabile și orice terț – litigii care decurg din utilizarea Serviciului de către dumneavoastră. Craft Solutions vă va notifica cu privire la orice astfel de reclamație, proces sau cerere. Craft Solutions își rezervă dreptul de a-și asuma apărarea și controlul exclusiv asupra oricărei probleme care este supusă despăgubirii conform acestei secțiuni. În acest caz, sunteți de acord să cooperați cu orice solicitare rezonabilă care să ajute Craft Solutions în apărarea unei astfel de probleme.

10. Modificări

Craft Solutions poate modifica acesti TCS din când în când cu o notificare prealabilă de cel puțin 30 de zile. Puteți consulta oricând cea mai recentă versiune a acestor TCS la https://craftsolutions.com/terms-and-conditions-of-service/. „Notificare prealabilă” înseamnă că termenii și condițiile revizuiti vor fi postate pe Serviciu. Dacă utilizați Serviciul în termen de 30 de zile de la postarea notificării, utilizarea dvs. va constitui acceptarea termenilor și condițiilor revizuite. Dacă orice modificare a acestor TCS nu este acceptabilă pentru dvs., singurul dumneavoastră remediu este să opriți accesarea și utilizarea Serviciului.

11. Atribuire

Nu puteți atribui acesti TCS fără acordul prealabil scris al Craft Solutions, dar Craft Solutions poate cesiona sau transfera acesti TCS, în întregime sau parțial, fără restricții.

12. Legea aplicabilă

Acesti TCS vor fi iguvernat de legile statului Delaware, fără a ține cont de principiile conflictelor de legi. Cu excepția cazului în care Craft Solutions a ales altfel într-o anumită situație, sunteți de acord în mod expres să vă supuneți jurisdicției personale exclusive a tribunalelor federale și de stat din statul Delaware în scopul soluționării oricărei dispute legate de accesul sau utilizarea Serviciului.

13. Arbitraj

Părțile sunt de acord că orice dispută cu privire la orice chestiune acoperită de prezentii TCS, inclusiv orice cerere contestată de despăgubire, va fi supusă arbitrajului obligatoriu, definitiv și obligatoriu cu Court of Chancery din Delaware. Fiecare parte va suporta propriile onorarii ale avocaților, onorariile martorilor experți și costurile asociate cu orice arbitraj în conformitate cu această Secțiune 13.

14. Confidențialitate; Protecția datelor în UE

Va rugam vizitati https://craftsolutions.com/privacy-policy/ pentru a înțelege modul în care Craft Solutions colectează și utilizează informațiile personale.

Informații despre modul în care Craft Solutions respectă legile UE privind protecția datelor, inclusiv legile irlandeze privind protecția datelor astfel cum au fost modificate și Regulamentul general privind protecția datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) pot fi găsite vizitând  https://craftsolutions.com/privacy-policy/.

15. CONFIDENTIALITATE

Definiție. În virtutea utilizării de către dvs. a Serviciului, părțile pot avea acces reciproc la informațiile confidențiale ale celeilalte parti. „Informații confidențiale,” așa cum este folosit în acesti TCS, înseamnă orice materiale scrise, reproductibile de mașină și/sau vizuale, indiferent dacă sunt etichetate drept proprietare, confidențiale sau cu cuvinte cu înțeles similar sau nu, și toate informațiile care sunt dezvăluite oral sau vizual, care sunt rezonabile. persoana ar înțelege că este confidențială, având în vedere natura informațiilor și circumstanțele dezvăluirii. Informațiile confidențiale ale Craft Solutions includ, fără limitare, Datele de utilizare, inclusiv conținutul acestora, inclusiv orice software, indiferent dacă este în cod sursă sau executabil, documentație, prețuri, planuri de afaceri, tehnici, metode, procese și rezultatele oricăror teste de performanță ale Serviciu.

Excluziuni. Informațiile confidențiale nu includ informații care: (a) este sau devine cunoscută public fără nicio acțiune sau omisiune a părții care primește; (b) a fost în posesia legală a părții destinatare înainte de dezvăluire; (c) este dezvăluit în mod întemeiat părții destinatare de către o terță parte, fără restricții privind dezvăluirea; sau (d) este elaborat în mod independent de partea care primește, a cărui dezvoltare independentă poate fi demonstrată prin probe scrise.

Utilizare si nedezvaluire. Pe durata termenului și pentru o perioadă de cinci (5) ani de la expirarea sau încetarea utilizării Serviciului de către dvs., nu veți pune la dispoziția terților informațiile confidențiale ale Craft Solutions și nu veți utiliza informațiile confidențiale ale celuilalt în alte scopuri decât exercitarea drepturilor dumneavoastră și îndeplinirea obligațiilor dumneavoastră conform prezentilor TCS. Veți lua toate măsurile rezonabile pentru a vă asigura că informațiile confidențiale ale celeilalte părți nu sunt dezvăluite sau distribuite de către angajații sau agenții săi, încălcând termenii acestor TCS, dar în niciun caz nu veți depune mai puțin efort pentru a proteja informațiile confidențiale ale celeilalte părți. decât utilizați pentru a vă proteja propriile informații confidențiale de importanță similară. Vă veți asigura că toți agenții sau subcontractanții cărora li se permite să acceseze informațiile confidențiale ale Craft Solutions sunt obligați din punct de vedere legal să respecte obligațiile stabilite aici. Fără a aduce atingere celor de mai sus, informațiile confidențiale pot fi dezvăluite conform cerințelor oricărei agenții guvernamentale, cu condiția ca, înainte de dezvăluirea acestor informații, partea care dezvăluie trebuie să furnizeze părții care nu le dezvăluie o notificare suficientă în prealabil cu privire la solicitarea agenției pentru informații pentru a permite părții care nu le dezvăluie. pentru a-și exercita orice drepturi de a contesta sau de a limita autoritatea agenției de a primi astfel de informații confidențiale.

16. Notificari

Serviciul se desfășoară pe cale electronică și sunteți de acord că Craft Solutions poate comunica electronic cu dvs. pentru orice chestiuni legate de Serviciu, inclusiv, dar fără a se limita la informații și notificări privind actualizările produselor, plățile și modalitățile de utilizare mai eficientă a Serviciului și notificări legale. de orice fel, inclusiv anularea și rezilierea, cu excepția cazului în care este interzis de lege. Orice notificări care vă vor fi furnizate conform prezentilor TCS vor fi trimise prin poștă electronică la ultima adresă de e-mail pe care o avem în dosar pentru dvs. și sunteți de acord să primiți orice astfel de notificare prin poștă electronică. Notificarea va fi considerată a fi fost dată de Craft Solutions la data la care am trimis comunicarea electronică relevantă cu primirea de livrare aplicabilă.

17. Notificare pentru rezidenții din California

În conformitate cu Secțiunea 1789.3 a Codului civil din California, utilizatorii din California iau notă de următoarea notificare privind drepturile consumatorilor: Dacă aveți o întrebare sau o plângere cu privire la Serviciu, vă rugăm să trimiteți un e-mail la adresa office@craftsolutions.com.